Varausehdot- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste vuokralaisrekisteristä

Hiisi Homes arvostaa yksityisyyttä ja tietosuojasi on meille tärkeä. Tällä sivulla voit tutustua Hiisi Homesin varausehtoihin, rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteeseemme.

Rekisterinpitäjä

Hiisi Homes, Hiisi Experience Group Oy
Y-tunnus: 2874723-7
Matinkuja 2
03100 Nummela
+358 20 7780 777
host@hiisihomes.fi

Yhteyshenkilö

Markus Veikkolainen
+358 40 670 8556
markus@hiisihomes.fi

Rekisterin nimi

Vuokralaisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään vuokralaissuhteen hoitamiseksi sopimuksen perusteella. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohtaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisterissä käsiteltävät henkilöryhmät ovat sisäiset ja ulkoiset vuokralaiset. Tietosisältönä on nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan vuokralaiselta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vähintään vuokrasopimuksen ajan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröidynoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Tietosuojaseloste asiakasrekisteristä

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Hiisi Homes, Hiisi Experience Group Oy
Y-tunnus: 2874723-7
Matinkuja 2
03100 Nummela
+358 20 7780 777
host@hiisihomes.fi

Yhteyshenkilö

Markus Veikkolainen
+358 40 670 8556
markus@hiisihomes.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän tuottamien ja tarjoamien palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi varausten, laskutuksen, perinnän, luotonvalvonnan asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä olevaa tietoa voidaan käyttää myös tarjousten, kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muun kohdennetun markkinoinnin yhteydessä.

Asiakasrekisteriin talletettuja, jäljempänä eriteltyjä tietoja voidaan käyttää henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellä mainitun lisäksi seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen;

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikollisen toiminnan ja väärinkäytösten selvittäminen sekä ennalta ehkäiseminen;

Markkina- ja muut tutkimukset, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat asiakas, sopimussuhde ja kohdekohtaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, vierailun ajankohta ja kesto, sekä vierailun syy. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt johonkin rekisterinpitäjän tietoja tallentavaan palveluun voidaan tallentaa mm. asiakkaan mielenkiinnon kohteita sekä profilointitietoja.

Rekisterinpitäjän kohteiden yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava kameravalvonta yleisen turvallisuuden takaamiseksi ja vahinkojen estämiseksi. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen. Mainituissa tapauksissa videotallenteita käytetään yksinomaan asumistilojen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2) viikkoa tallennuspäivästä lukien, pl. tilanteet, joissa säilyttäminen on perusteltua lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Tämän pois sulkematta voidaan tietoja tallentaa tai päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti.

Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi matkustaja esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus
Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse.

Evästeet (Cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden tarkoituksena parempi asiakaskokemus

Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Hiisi Homes & Hotels kerää evästeillä palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyviä tietoja. Evästeitä ei käytetä henkilötietojen keräämiseen. Evästeiden käsittelyssä hyödynnetään tarpeen mukaan analytiikkaohjelmia.

Evästeet etsivät sinulle sopivia palveluita

Evästeiden avulla seurataan esimerkiksi sivujen latautumisaikaa ja käyttäjän sivustolla etsimiä tietoja sekä mitataan mainonnan tehokkuutta. Rekisteröityneiden käyttäjien osalta eväste hallinnoi sisäänkirjautumistasi ja pääsyä omiin varaustietoihin, helpottaen näin asiointia

Evästeitä hyödynnetään myös uudelleenmarkkinoinnissa ja analytiikka-alustoissa kuten Google Analyticsissa. Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa markkinointiviestintäänsä kiinnostusten perusteella. Kohdennetun mainonnan voi estää alla olevista linkeistä.

 • Estä Adform-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Google-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Facebookin-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä muiden kolmansien osapuolten kahdennettu mainonta täältä

Haluatko poistaa evästeet käytöstä?

Mikäli asiakas estää evästeiden käytön, saattaa osa sivuston toiminnallisuuksista olla poissa käytöstä. Hiisi Homes suosittelee evästeiden käytön sallimista.

Kolmansien osapuolten evästeet Hiisi Homesin sivuilla

Käytämme sivustolla kolmansien osapuolten evästeitä verkkosivumme käytön analysoimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi sekä mainonnan, markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja näyttämiseksi meidän tai kolmansien osapuolten palveluissa.

Sivustollamme Hiisi Homes on myös muiden yhteisöpalvelujen upotuksia, kuten Facebook, Linkedin ja Instagram-upotus, joiden osalta kyseinen palveluntarjoaja saattaa kerätä ja käyttää evästeitä myös muihin omiin tarkoituksiinsa. Sivustollamme voi olla myös sosiaalisten medioiden jaa- tai tykkää-toimintoja.

Keskeisiä verkkosivustomme käyttöön liittyviä kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästeitä päätelaitteellesi voivat olla muun muassa Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook, Instagram, Linkedin ja Google Ads sekä muut vastaavat palveluntarjoajat tai mainosverkostot. Osa kyseisistä palveluntarjoajista saattaa tallentaa tietoa tai sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista. Emme vastaa näiden palveluiden eväste- ja muiden tietojen käsittelystä.

Varausehdot

Tässä esitetyt Hiisi Homesin (Hiisi Experience Group Oy, myöhemmin “Hiisi Homes”) varausehdot (”Varausehdot”) koskevat yksityishenkilöiden tai yritysasiakkaiden itsepalveluvarauskanavista ja puhelinmyynnin kautta tekemiä vuokrausvarauksia Hiisi Homesin kalustettuihn asuntoihin tai huoneisiin. Varauksen tekijästä ja vastuuhenkilöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas” ja kaikista varaukseen liitetyistä henkilöistä ”Asukas” tai ”Asukkaat”. Ryhmä- sekä erikoisvarauksissa noudatetaan erillisiä varausehtoja, jotka ovat saatavilla Hiisi Homesin myyntipalvelusta ja/tai annetaan em. tarjouksia ja varauksia tehtäessä.

Hinnat ja maksut

Hiisi Homesin kalustettujen asuntojen sekä huoneiden vuokrahinnat vaihtelevat kohdekohtaisesti ajankohdan ja saatavuuden mukaan. Mikäli Hiisi Homes tarjoaa asiakkaille asumisen yhteydessä erilaisia lisäpalveluita (esimerkiksi ruokakassi, pysäköinti, kuntosali yms.), näiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. Hiisi Homesin välittämien kolmansien osapuolten tuottamien palvelujen osalta Hiisi Homesin vastuu rajoittuu asiakkaalta ko. palvelusta veloitettuun hintaan, eikä Hiisi Homes vastaa näiden palvelujen sisällöstä tai saatavuudesta. Hiisi Homes voi harkintansa mukaan tarjota erilaisia tarjous- ja kampanjahintoja rajoitetusti. Vuokrausvarauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset. Hiisi Homesin nettisivuillaan ja varauskanavissa ilmoittamiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Hiisi Homes käyttää tapauskohtaisesti seuraavia maksutapoja: pankki- tai luottokorttimaksu, laskutus, verkkolasku, tilisiirto sekä muut mahdolliset maksunvälityskumppanien tarjoamat maksutapavaihtoehdot. Hiisi Homesin käyttämiä maksunvälityspalveluntarjoajia ovat Checkout Finland Oy ja Adyen.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa, ja sitä käytetään Hiisi Homesin verkkokaupan maksuihin osoitteessa shop.hiisihomes.fi. Checkout on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää. Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle (Hiisi Homes). Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi. Hiisi Homesin verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.
Nettisivujemme varausmoottori osoitteessa https://www.hiisihomes.fi/varaa-koti/#/booking/search sekä asukas- ja myyntipalvelumme käyttävät meidän maksunvälityspalveluntarjoajan Adyenin niin sanottua Adyen Checkout payment widget -työkalua https://www.adyen.com/our-solution/online-checkout. Verkkopankkimaksut Adyeniin ohjautuvat suomalaisen Paytrail verkkomaksupalvelun kautta. Adyen ja siihen liitännäiset maksutyökalut ovat turvallisia, PCI-hyväksyttyjä sekä enkryptattuja. Adyen varmistaa ja hoitaa datan turvallisen käsittelyn.
 • Turvallinen

 • PCI hyväksytty

 • Data on enkryptattu

 • Dataa käsittelee Adyen

Adyen on globaali suuri maksuliikenneyhtiö. Täälä voi vielä halutessa selataAdyenin sertifikaatteja https://www.adyen.com/platform/certifications

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Varauksen tekeminen ja vahvistaminen

Vuokrausvaraukset tehdään www.hiisihomes.fi -verkkosivustolla, Hiisi Homes -asukaas- ja myyntipalvelussa tai ulkopuolisen varaussivuston kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä vuorkausvarauksissa sovelletaan ensisijaisesti kyseessä olevan myyntikanavan varaus- ja peruutusehtoja.

Asiakkaan on varauksen yhteydessä ilmoitettava Hiisi Homesin edellyttämät henkilötiedot. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia Asiakkaan vuokrausvaraukseen kuuluvia henkilöitä. Hiisi Homes pidättää oikeuden olla vahvistamatta varausta tai peruttaa vahvistettu varaus, mikäli Asiakas ei ilmoita edellä mainittuja henkilötietoja. Tässä tapauksessa Hiisi Homes palauttaa Asiakkaan maksaman vuokrausvaraushinnan Asiakkaalle.

Vuokrausvarauksen katsotaan sitovan Hiisi Homesia, kun asunnon tai huoneen vuokrausvaraus on kokonaisuudessaan maksettu ja Asiakas on vastaanottanut Hiisi Homesin vuokrausvarausvahvistuksen. Vuokrausvarausvahvistus toimii vuokrasopimuksena. Varauksen vahvistamisen jälkeen Hiisi Homesilla ei ole oikeutta korottaa tai velvollisuutta alentaa asunnon tai huoneen vuokrauksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu suoraan lainsäädännön muutosten tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta.

Varauksen veloitus ja maksuehto

Hiisi Homes veloittaa vuokrausvarauksen hintatyypistä riippuen heti varauksen yhteydessä tai ennen asumisen alkamista ellei hintakuvauksen tai varauksen yhteydessä ole muuta ilmoitettu. Tilanteessa, jossa kaikkia Vuokrausvaraukseen liittyviä maksuja ei ole saatu veloitettua ennen asumisen alkamista, Hiisi Homes on oikeutettu joko perumaan vuorkausvarauksen tai veloittamaan tai laskuttamaan maksamatta olevan osuuden myös asumisen jälkeen. Laskutettaessa maksuehto on 14 päivää netto. Hiisi Homesilla on myös oikeus tehdä vuokrausvarauksen yhteydessä varausmaksun suuruinen ennakkovarmennus luottokortilta sekä käyttää varauksen takuuna olevia maksutietoja mahdollisen vahingonteon korvausten kattamiseksi. Vahingonteon kulujen osalta Hiisi Homes on aina ensin yhteydessä asukkaaseen ja tai varaajaan asian tiimoilta.

Peruutusoikeus

Asiakas voi perua vuokrausvarauksensa käyttämänsä varauskanavan ja varauksen mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä vuokrausvarauksissa peruutukset ja muutokset tulee tehdä ko. kanavan kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä vuokrausvarauksissa sovelletaan kyseessä olevan kanavan varaus- ja peruutusehtoja.

Ennen peruutusehtojen puitteissa tehtävää peruutusta mahdollisesti jo veloitettu osuus Vuokrausvarauksen hinnasta palautetaan asiakkaalle joko tilisuorituksena tai hyvityksenä maksussa käytetylle luottokortille. Hiisi Homes pidättää oikeuden veloittaa rahojen palautukseen liittyen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen peruutusmaksun, joka on kerrottu vuokrausvarauksen yhteydessä. Ryhmiin sekä muihin erikoisvuokrausvarauksiin sovelletaan erillisiä varaus- ja peruutusehtoja ja niiden muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan asukas- ja myyntipalvelun kautta.

Hiisi Homes pidättää oikeuden vaihdella peruutusehtoja valitun kohteen, huoneisto- tai huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Vuokrausvaraukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu vuokrausvarauksen yhteydessä ja Asiakkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti varattavan vuokrahinnan ehtoihin ja rajoituksiin.

Huoneiston tai huoneen käyttö ja luovutus

Huoneisto tai huone on Asukkaiden käytettävissä tulopäivänä vuokrausvarausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana ellei toisin ole sovittu. Asukkaat eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä huoneistoihin tai huoneisiin tai muihin Hiisi Homesin kohteiden tiloihin. Hiisi Homesilla on oikeus tarkistaa kohteiden tiloissa oleskelevien henkilöllisyys. Hiisi Homesilla tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa kohteiden tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai vuokrausvarauksen yhteydessä ilmoitettu henkilö (Asukas). Kohteisiin, huoneistoihin tai huoneisiin oikeuttavien avainkoodien tai avainten luovuttaminen muille kuin edellä mainituille henkilöille on ehdottomasti kielletty. Asuvien henkilöiden enimmäismäärä on ilmoitettu varauksen yhteydessä huonekohtaisesti. Vuokrauksen hinta sisältää liinavaatteet sekä pyyhkeet varatulle henkilömäärälle ja lisähenkilöistä tulee sopia etukäteen Hiisi Homesin kanssa. Lisähenkilöistä veloitetaan 10€/hlö/yö tai sopimuksen mukaan.  Poikkeuksena ovat sellaiset seurueet, joissa vähintään yksi lapsi on alle kaksivuotias ja nukkuu vanhempien kanssa samassa sängyssä. Tässä tapauksessa Hiisi Homesilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta toimittaa huoneistoon tai huoneeseen ylimääräisiä vuodevaatteita tai pyyhkeitä.

Huoneistossa tai huoneessa asuvien henkilöiden on luovutettava huoneisto tai huone vuokrausvaraukseen merkittynä lähtöpäivänä vuokrausvarausvahvistuksessa mainittuun kellonaikaan mennessä. Tämän jälkeen huoneistoihin tai huoneisiin ja kohteen tiloihin oikeuttavat ovikoodit eivät ole toiminnassa. Hiisi Homes ei vastaa huoneistoon tai huoneisiin tai muihin kohteen tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ovien lukkiutuminen poistuttaessa huoneistosta tai huoneesta tai kohdekiinteistöstä.

Mikäli Asiakas ei luovuta huoneistoa tai huonetta lähtöpäivänä annettuun määräaikaan mennessä, Hiisi Homesilla on oikeus veloittaa tämän jälkeen jokaiselta täydeltä tunnilta kahdenkymmenenviiden euron (25 €) lisäveloitus siihen asti, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneiston tai huoneen. Lisäksi veloitetaan viivästyneen poistumisen kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamat välittömät vahingot.

Hiisi Homesin irtisanomis- ja purkuoikeus

Mikäli Asiakas, hänen vuokrausvaraukseensa kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla näitä Varausehtoja ja niihin sisältyviä Järjestyssääntöjä, Hiisi Homesilla on oikeus perua vuokrausvaraus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään esimerkiksi: (1) avainkoodin tai avaimen luovuttamista muulle kuin vuokrausvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan vuokrausvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (2) muun kuin vuokrausvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan vuorkausvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneistossa tai huoneessa; (3) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen asumistarkoitukseen (esimerkiksi ansiotoiminnan harjoittaminen ilman Hiisi Homesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa); (4) kohteen muita asukkaita ja/tai kohteen läheisyydessä asuvia/oleskelevia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä (5) huoneiston, huoneen, kohteen yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta ilmoitetaan Asiakkaan vuokrausvarauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin. Huoneiston, huoneen ja kohteen avainkoodi ei toimi sopimuksen päättämisen jälkeen. Hiisi Homesin peruuttaessa varauksen edellä esitetyn mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin.

Mikäli Asiakas tai muu vuokrausvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan vuokrausvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien vuorkausten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja, Hiisi Homes pidättää oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia vuokrausvarauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet vuokrausvaraukset ennen sen alkamista. Edellä mainitussa tapauksessa Hiisi Homesin korvausvastuu rajoittuu vuorkausvarauksesta maksetun hinnan palauttamiseen.

Ylivoimainen este

Hiisi Homes ei ole vastuussa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka johtuu Hiisi Homesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota Hiisi Homesin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon huoneiston tai huoneen vuokrausvaraushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään rajoituksetta esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa määräystä, jonka johdosta Hiisi Homesin kohde on kokonaan tai osittain pois käytöstä

Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneistoon tai huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, Hiisi Homesilla on oikeus peruuttaa Asiakkaan tekemä varaus joko ennen asumisen alkamista (ylivoimainen este syntyy ennen vuorkausvarauksen alkamista) tai sen aikana (ylivoimainen este syntyy asumisen aikana). Hiisi Homes ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä Asiakkaan vuorkausvarauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin.

Ylivoimaisen esteen johdosta peruutetun varauksen yhteydessä Hiisi Homesin vastuu on rajoitettu Asiakkaalta jo veloitettujen maksujen palauttamiseen. Hiisi Homesilla ei ole ylivoimaisen esteen tapauksissa velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa asumisratkaisua eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (esimerkiksi matkakulut ja/tai vahingot Asiakkaan huoneistossa tai huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat korvattavia Hiisi Homesilla tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

Huoneiston siivous

Huoneistot ja huoneet ovat aina siivottu ennen asumisen alkamista. Asumisen aikana huoneessa sopimuksesta riippuen suoritettava ylläpitosiivous sisältää liinavaatteiden ja pyyhkeiden vaihdon kahden viikon välein varauksen alusta lukien. Loppusiivous sisältyy aina hintaan.

Ikärajat

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä Hiisi Homesin kohteessa edellyttäen, että samassa huoneistossa tai huoneessa asuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö, jonka nimellä vuokrausvaraus on tehty.

Järjestyssäännöt

Asukassäännöt

Vuokrausvarausehtojen mukaisesti näiden Asukassääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään huoneistosta tai huoneesta poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti kaikissa Hiisi Homesin kohteiden tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Asukkaat niin karvaiset kuin karvattomatkin eivät saa käyttäytymisellään häiritä muita asukkaita tai Hiisi Homesin kohteiden läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Asukkaan vastuu kattaa myös hänen kohteeseen päästämänsä henkilön toiminnasta ja aiheuttamista häiriöistä.

Huoneistoissa tai huoneissa ja yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten sisustuselementit, huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, kylpyhuonekalusteet ja TV) ei saa vahingoittaa tai ylimääräisesti sotkea. Huoneistoissa tai huoneissa olevaa omaisuutta ei saa missään tilanteessa viedä ulos huoneistosta tai huoneesta. Huoneistossa, huoneessa tai yleisissä tiloissa tarvittava ylimääräinen siivous, jonka voidaan katsoa olevan normaalin huoneisto- ja ylläpitosiivouksen ulkopuolella ja aiheutuneen normaalista oleskelusta poikkeavasta käytöksestä, katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja/tai aineiden tuominen Hiisi Homesin tiloihin on ankarasti kielletty. Hiisi Homesin tai kohteiden hallinnasta vastuullisten tahojen merkitsemien varauloskäytävien käyttö muuten kuin hätätilanteessa tai Hiisi Homesin henkilökunnan tai viranomaisten erikseen niin salliessa katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Hiisi Homesin asunnot ovat savuttomia. Tupakointi asunnoissa, parvekkeilla tai rakennuksen sisäpuolella, on ehdottomasti kielletty. Näiden tupakointirajoitusten laiminlyönnistä veloitamme 300 euron lisämaksun. Palohälytyksen aiheutuessa asukkaan huolimattomuuden vuoksi pidätämme oikeuden laskuttaa palokunnan paikalle saapumisesta aiheutuvat kulut.

Liiketoiminnan harjoittaminen tai taloyhtiön järjestyssääntöjen vastainen naapureita häiritsevä käyttäytyminen ei ole sallittua. Hiljaisuuden tulee vallita 22:00 – 07:00 välisenä aikana.

Asukas on velvollinen korvaamaan asunnolle tai kiinteistölle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Pyydämme olemaan meihin yhteydessä heti saapumisen yhteydessä, mikäli asunnosta löytyy rikkoutuneita kalusteita tai varusteita.

Hiisi Homes pidättää oikeuden vuokrauksen keskeyttämiseen, mikäli asukas rikkoo asukassääntöjä toistuvasti tai vakavasti.

Asukkaan vastuu

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä Hiisi Homesille ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Hiisi Homes ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Asiakas on täysimääräisesti vastuussa kaikista asumisen aikana kohteelle (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit kohteissa, ylimääräinen siivous sekä kaikki yleiset tilat ja huoneistot tai huoneet huonekaluineen ja varusteineen), Hiisi Homesin toisille asiakkaille tai Hiisi Homesiin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat Asiakkaan, asukkaan tai näiden kohteiden tiloihin päästämän henkilön tai asukkaan mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa Hiisi Homesilla on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen 150 € kertakorvaus. Jos huoneessa asuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, Hiisi Homes pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asiakkaalta.

Hiisi Homesin vastuu

Mikäli Asiakas tai asukas havaitsee tekemäänsä vuokrausvaraukseen tai huoneistojen ja huoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä Hiisi Homesille, ensisijaisesti asukaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa Hiisi Homesilla on mahdollisuus korjata virhe tai puute asumisen aikana. Hiisi Homes ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla.

Tilanteessa, jossa Asiakas on saapunut kohteeseen vuokrausvarausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huoneistoa tai huonetta ei ole vapaana, Hiisi Homes pyrkii hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneiston tai huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli Hiisi Homes ei voi ollenkaan tarjota Asiakkaan varaamaa tai vastaavan tasoista asumusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Hiisi Homesin on viipymättä ilmoitettava mahdollisista vuokrausvaraukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Ilmoitus tehdään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Kaikissa tapauksissa Hiisi Homesin vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

Muut ehdot

Edelle kuvatuilla ehdoilla ei heikennetä pakottavaan, voimassaolevaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia.

Hiisi Homes pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. Hiisi Homes pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassaolevaan versioon.