Standard-huoneisto, 2 makuuhuonetta, parveke - Hiisi Homes Vantaa Kaivoksela

Arvot toiminnan kulmakivinä

Hiisi Homesin arvot ovat syntyneet toiminnan kehittymisen myötä. Hiiden heimon arvomaailmaa terävöitettiin vuoden 2019 aikana vastaamaan Hiisi Homesille tärkeitä asioita, mitkä toteutuvat arjessa.

Koti

Hiisi Homesin brändin ytimessä on koti. Koti on tunne. Perhe on Hiiden heimossa oleellinen osa kotia. Kodista ja perheestä pidetään huolta.

Hiiteen painumisen kokemus koostuu tilapäiskodin hankkimisen, ja itse asumisen helppoudesta ja joustavuudesta. Kodit sijaitsevat sielläkin, missä muiden tarjoajien eivät. Haluamme, että asukkaamme, eli heimolaisemme kokevat Hiisi Homesin omakseen. Kaikki me tiedämme, että kotia ei voita mikään. Haluamme pysty tarjoamaan kodin jälkeen toiseksi parhaan paikan asua. Hiisi Homes tekee yhteistyötä asunnottomien asemaa tukevien tahojen kanssa.

Paikallisuus

Hiiden heimolaiset ovat ylpeitä synnyinseudustaan Vihdistä. Vihdissä on ihmisen hyvä olla. Hiisi Homes käyttää mahdollisimman paljon paikallisia palveluita ja tuo paikallisia palveluita, tuotteita ja ilmiöitä esille viestinnässään. Hiisi Homes on ilolla mukana tukemassa paikallista urheilua ja nuorten liikuntaharrastuksia.

Huumori

Hiisi Homesin ”heimoa” yhdistää omintakeinen intohimoinen tekemisen meininki ja yrityskulttuuri. Hiisi Homesilla jokainen Hiiden heimolainen saa huoletta olla oma itsensä, ja töissä saa pitää hauskaa. Persoonallinen asukaspalvelu on käsittämättömän joustavaa ja hyvää. Hiisi Homes on inhimillinen ja hauska, ja ehkä myös vähän roisi – se porukan naurattaja, johon haluaisi tutustua ja jonka kanssa tahtoisi hengata. Hiisi Homesin huumori on melkoisen fiksua.

Missio

Jokaisella on oikeus kotiin. Hiisi Homesin missiona on varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kodinomaiseen asumiseen.

Visio

Hiisi Homes on toimialan tunnetuin ja lukujen valossa toiseksi suurin toimija vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2023 loppuun mennessä Hiisi Homes & Hotelsilla on 500 tilapäiskotia tai kodikasta hotellihuonetta.

Strategia

Hiisi Homesin strategian perustana toimii asumispalvelun laadukas toteuttaminen tilapäiskodeissa. Luotu malli on skaalautuva, teknologiaa hyödyntävä ja samalla persoonallinen. Hiisi Homesin tavoitteena on kasvaa merkittäväksi toimijaksi Etelä-Suomessa, mikä mahdollistaa toiminnan laajentamisen muutaman vuoden sisällä ulkomaille ja kumppanuuksien myötä valtakunnallisesti koko Suomeen.