Asukassäännöt

Vuokrausvarausehtojen mukaisesti näiden Asukassääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään huoneistosta tai huoneesta poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti kaikissa Hiisi Homes & Hotels kohteiden tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Asukkaat niin karvaiset kuin karvattomatkin eivät saa käyttäytymisellään häiritä muita asukkaita tai Hiisi Homes & Hotelsin kohteiden läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta, roskaamalla tai muulla tavoin häiriköimällä. Asukkaan vastuu kattaa myös hänen kohteeseen päästämänsä henkilön toiminnasta ja aiheuttamista häiriöistä. Huomioithan, että Hiisi Homes & Hotelsille on ilmoitettava etukäteen huoneistossa tai huoneissa majoittuvien henkilöiden tiedot ja lisämaksuja henkilöperusteisesti sovelletaan.

Huoneistoissa tai huoneissa ja yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten sisustuselementit, huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, kylpyhuonekalusteet ja TV) ei saa vahingoittaa tai ylimääräisesti sotkea. Huoneistoissa tai huoneissa olevaa omaisuutta ei saa missään tilanteessa viedä ulos huoneistosta tai huoneesta. Huoneistossa, huoneessa tai yleisissä tiloissa tarvittava ylimääräinen siivous, jonka voidaan katsoa olevan normaalin huoneisto- ja ylläpitosiivouksen ulkopuolella ja aiheutuneen normaalista oleskelusta poikkeavasta käytöksestä, katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja/tai aineiden tuominen Hiisi Homes & Hotelsin tiloihin on ankarasti kielletty. Hiisi Homes & Hotelsin tai kohteiden hallinnasta vastuullisten tahojen merkitsemien varauloskäytävien käyttö muuten kuin hätätilanteessa tai Hiisi Homes & Hotelsin henkilökunnan tai viranomaisten erikseen niin salliessa katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Hiisi Homes & Hotelsin tilapäiskodit ja hotellit ovat savuttomia. Tupakointi tilapäiskodeissa, huoneissa, parvekkeilla tai rakennuksen sisäpuolella, on ehdottomasti kielletty. Näiden tupakointirajoitusten laiminlyönnistä veloitamme 300 euron lisämaksun. Palohälytyksen aiheutuessa asukkaan huolimattomuuden vuoksi pidätämme oikeuden myös laskuttaa palokunnan paikalle saapumisesta aiheutuvat kulut.

Loppusiivous sisältyy hintaan. Mikäli huoneiston siivoamiseen kuluu normaalia pidempi aika huoneiston poikkeuksellisen epäsiisteyden vuoksi veloitamme lisäsiivousmaksun aina 300 euroon asti.

Lähtö klo 11:00 mennessä lähtöpäivänä. Mikäli asukkaan kanssa ei ole sovittu toisin, niin klo 11:00 jälkeen tapahtuvasta lähdöstä veloitamme 25 euroa. Mikäli lähtö venyy vielä klo 12:00 pidempään pidätämme oikeuden veloittaa täyden yöhinnan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Huomaathan, että siivouskumppanimme saapuu kohteeseen aina klo 11 aloittaakseen päivän siivoukset ja lähdön myöhästyessä joutuu siivous odottamaan lähtöäsi.

Lisäasukeista kuten kavereista tai lemmikeistä on sovittava erikseen ja lemmikeistä veloitamme pienen lisämaksun voimassa olevan lisäpalveluhinnaston mukaisesti.

Liiketoiminnan harjoittaminen tai taloyhtiön järjestyssääntöjen vastainen naapureita häiritsevä käyttäytyminen ei ole sallittua. Hiljaisuuden tulee vallita 22:00 – 07:00 välisenä aikana.

Asukas on velvollinen korvaamaan asunnolle tai kiinteistölle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Pyydämme olemaan meihin yhteydessä heti saapumisen yhteydessä, mikäli asunnosta löytyy rikkoutuneita kalusteita tai varusteita.

Avainhuolellisuus. Mikäli asukkaan käytössä on kova mekaaninen avain tai avainkortti on asukas velvollinen käsittelemään luovutettua avainta huolellisesti. Asukas ei saa luovuttaa avaimia vuokrasuhteen ulkopuolisille henkilöille. Asukkaan hukatessa avaimen on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästä Hiisi Homes & Hotelsin asukaspalveluun sekä korvaamaan avaimen hukkaamisesta aiheutuvat kulut. Avaimen hukkaaminen johtaa yleensä lukkojen uudelleen sarjoittamiseen sekä uusien avaimien tekemiseen mistä peritään lukkoliikkeen määrittämä maksu sekä Hiisi Homes & Hotelsin palvelumaksu. Kustannus vaihtelee useimmiten 300 – 400 € välillä. Mikäli asukas unohtaa avaimen asuntoon tai muusta Hiisistä riippumattomasta syystä tarvitsee ovenavausta, veloitetaan asukkaalta 79 € ovenavausmaksu per avaus.

Löytötavarat. Hiisi Homes & Hotels ei vastaa asukkaan tilapäiskotiin tai hotellihuoneeseen jättämistä henkilökohtaisista tavaroista. Siivouskumppanimme korjaa mahdollisesti löytyneet arvotavarat talteen.  Arvotavarat toimitetaan poliisille.

Hiisi Homes & Hotels pidättää oikeuden varauksen keskeyttämiseen, mikäli asukas rikkoo asukassääntöjä toistuvasti tai vakavasti. Varausmaksua ei palauteta.

Asukkaan vastuu

Asukas on vastuussa varauksen yhteydessä Hiisi Homes & Hotelsille ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikkansa pitävyydestä. Hiisi Homes & Hotels ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asukkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Asukas on täysimääräisesti vastuussa kaikista asumisen aikana kohteelle (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit kohteissa, ylimääräinen siivous sekä kaikki yleiset tilat ja huoneistot tai huoneet huonekaluineen ja varusteineen), Hiisi Homes & Hotelsin toisille asukkaille tai Hiisi Homes & Hotelsiin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat asukkaan tai näiden kohteiden tiloihin päästämän henkilön tai asukkaan mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa Hiisi Homesilla on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen 150 € kertakorvaus. Jos huoneessa asuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, Hiisi Homes pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asukkaalta.

Hiisi Homes & Hotelsin vastuu

Mikäli Asukas havaitsee tekemäänsä vuokrausvaraukseen tai huoneistojen ja huoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä Hiisi Homes & Hotelsille, ensisijaisesti asukaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa Hiisi Homes & Hotelsilla on mahdollisuus korjata virhe tai puute asumisen aikana. Hiisi Homes & Hotels ei ole velvollinen hyvittämään Asukkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla.

Tilanteessa, jossa Asukas on saapunut kohteeseen vuokrausvarausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huoneistoa tai huonetta ei ole vapaana, Hiisi Homes & Hotels pyrkii hankkimaan Asukkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneiston tai huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli Hiisi Homes & Hotels ei voi ollenkaan tarjota Asukkaan varaamaa tai vastaavan tasoista asumusta sovitulla tavalla, Asukas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Hiisi Homes & Hotelsin on viipymättä ilmoitettava mahdollisista vuokrausvaraukseen kohdistuvista muutoksista Asukkaalle. Ilmoitus tehdään Asukkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Kaikissa tapauksissa Hiisi Homes & Hotelsin vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.