Asukassäännöt

Vuokrausvarausehtojen mukaisesti näiden Asukassääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään huoneistosta tai huoneesta poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti kaikissa Hiisi Homesin kohteiden tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Asukkaat niin karvaiset kuin karvattomatkin eivät saa käyttäytymisellään häiritä muita asukkaita tai Hiisi Homesin kohteiden läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Asukkaan vastuu kattaa myös hänen kohteeseen päästämänsä henkilön toiminnasta ja aiheuttamista häiriöistä.

Huoneistoissa tai huoneissa ja yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten sisustuselementit, huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, kylpyhuonekalusteet ja TV) ei saa vahingoittaa tai ylimääräisesti sotkea. Huoneistoissa tai huoneissa olevaa omaisuutta ei saa missään tilanteessa viedä ulos huoneistosta tai huoneesta. Huoneistossa, huoneessa tai yleisissä tiloissa tarvittava ylimääräinen siivous, jonka voidaan katsoa olevan normaalin huoneisto- ja ylläpitosiivouksen ulkopuolella ja aiheutuneen normaalista oleskelusta poikkeavasta käytöksestä, katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja/tai aineiden tuominen Hiisi Homesin tiloihin on ankarasti kielletty. Hiisi Homesin tai kohteiden hallinnasta vastuullisten tahojen merkitsemien varauloskäytävien käyttö muuten kuin hätätilanteessa tai Hiisi Homesin henkilökunnan tai viranomaisten erikseen niin salliessa katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Hiisi Homesin asunnot ovat savuttomia. Tupakointi asunnoissa, parvekkeilla tai rakennuksen sisäpuolella, on ehdottomasti kielletty. Näiden tupakointirajoitusten laiminlyönnistä veloitamme 300 euron lisämaksun. Palohälytyksen aiheutuessa asukkaan huolimattomuuden vuoksi pidätämme oikeuden laskuttaa palokunnan paikalle saapumisesta aiheutuvat kulut.

Liiketoiminnan harjoittaminen tai taloyhtiön järjestyssääntöjen vastainen naapureita häiritsevä käyttäytyminen ei ole sallittua. Hiljaisuuden tulee vallita 22:00 – 07:00 välisenä aikana.

Asukas on velvollinen korvaamaan asunnolle tai kiinteistölle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Pyydämme olemaan meihin yhteydessä heti saapumisen yhteydessä, mikäli asunnosta löytyy rikkoutuneita kalusteita tai varusteita.

Hiisi Homes pidättää oikeuden vuokrauksen keskeyttämiseen, mikäli asukas rikkoo asukassääntöjä toistuvasti tai vakavasti.

Asukkaan vastuu

Asuakas on vastuussa varauksen yhteydessä Hiisi Homesille ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Hiisi Homes ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asukkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Asukas on täysimääräisesti vastuussa kaikista asumisen aikana kohteelle (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit kohteissa, ylimääräinen siivous sekä kaikki yleiset tilat ja huoneistot tai huoneet huonekaluineen ja varusteineen), Hiisi Homesin toisille asukkaille tai Hiisi Homesiin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat asukkaan tai näiden kohteiden tiloihin päästämän henkilön tai asukkaan mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa Hiisi Homesilla on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen 150 € kertakorvaus. Jos huoneessa asuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, Hiisi Homes pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asukkaalta.

Hiisi Homesin vastuu

Mikäli Asukas havaitsee tekemäänsä vuokrausvaraukseen tai huoneistojen ja huoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä Hiisi Homesille, ensisijaisesti asukaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa Hiisi Homesilla on mahdollisuus korjata virhe tai puute asumisen aikana. Hiisi Homes ei ole velvollinen hyvittämään Asukkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla.

Tilanteessa, jossa Asukas on saapunut kohteeseen vuokrausvarausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huoneistoa tai huonetta ei ole vapaana, Hiisi Homes pyrkii hankkimaan Asukkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneiston tai huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli Hiisi Homes ei voi ollenkaan tarjota Asukkaan varaamaa tai vastaavan tasoista asumusta sovitulla tavalla, Asukas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Hiisi Homesin on viipymättä ilmoitettava mahdollisista vuokrausvaraukseen kohdistuvista muutoksista Asukkaalle. Ilmoitus tehdään Asukkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Kaikissa tapauksissa Hiisi Homesin vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.