Sustainable Travel Finland & Ekokompassi

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) on matkailualan yrityksille suunnattu kestävän matkailun ohjelma, joka toimii työkaluna yritysten vastuullisuustyöhön; siitä viestimiseen ja sen kehittämiseen. Olemme hakeneet mukaan ohjelmaan kesällä 2022 ja työstämme aktiivisesti STF- ohjelman teemoja vastuullisuustyömme raamina. Täytettyämme kaikki ohjelman kriteerit, voimme hakea siitä tunnustuksena STF-merkkiä, joka toimii konkreettisena osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme.

STF-polkuun sitoutumalla otamme huomioon kestävän matkailun valtakunnalliset periaatteet ja toimimme niiden mukaisesti. Osallistumme vastuullisuuskoulutuksiin ja perehdymme Visit Finlandin tarjoamaan koulutusmateriaaliin, jotta voimme oppia jatkuvasti lisää ja kehittää toimintaamme entisestään. Aluksi sitoutamme johtoryhmämme ja muun henkilökunnan mukaan STF- ohjelmaan ja luomme realistisen kehityssuunnitelman yrityksellemme, jonka annamme toimia vastuullisuustyömme raamattuna sisältäen tulevaisuuden tavoitteet aikatauluineen sekä budjetin. 

STF-ohjelmaan kuuluu myös omaa vastuullisuustoimintaa tukevan sertifikaatin hakeminen ja siihen sitoutuminen. Sertifikaattiviidakossa rämmittyämme totesimme Ekokompassin olevan meille se sopivin, käytännönläheinen vaihtoehto. Olemme kesällä 2022 alkaneet rakentamaan Ekokompassi- ympäristöjärjestelmää, joka auttaa meitä keskittymään meille olennaisiin vastuullisuus- teemoihin, jotka määritämme yrityksemme alkukartoituksen myötä. Saamme tueksemme asiantuntijan avun sekä oppimateriaalia ja meidän tarpeisiimme räätälöityjä työkaluja vastuullisuustyömme kehittämiseksi koko konsernimme osalta. Ekokompassiin kuuluu myös ulkopuolinen kolmannen osapuolen auditointi eli arviointi vastuullisuustyöstämme ja sen raportoinnista, jotka tulee täyttää sertifikaatti- merkin suorittamiseksi.

Tärkeintä näissä vastuullisuusprojekteissa on se, ettei työ lopu merkkien saamisen jälkeen vaan vastuullisuustyö ja sen edelleen kehittäminen kulkee koko ajan arjessamme mukana. 

Olemme kesän aikana rakentaneet meille ympäristöjärjestelmän, kehittäneet meille ympäristölupauksen sekä täyttäneet ja ylläpitäneet sertifiointiin liittyviä dokumentteja, joiden työstäminen jatkuu edelleen. Olemme laatineet ympäristöjärjestelmäämme tavoitteet seuraavalle 3 vuodelle, jotka ohjaavat vastuullisuustyötämme eteenpäin ja joita olemme sitoutuneet noudattamaan. Nämä tavoitteet on koottu ympäristolupaukseemme, jonka voit lukea täältä.

Näistä tavoitteista olemme jo ottaneet käyttöön ympäristöystävällisemmän reittisuunnittelun ja optimoineet varastojemme kapasiteettia päästöjen vähentämiseksi. Olemme kasvattaneet Heimolaisten sekä ulkoisten sidosryhmien tietämystä vastuullistoimenpiteistämme koulutusten ja viestinnän avulla sekä inspiroineet heimolaisia vastuulliseen arkeen. Seuraavaksi kannustamme asukkaita entisestään suosimaan julkisia kulkuvälineitä, kierrättämään oikein sekä käyttämään sähköä ja vettä fiksummin. Olemme saaneet kehitettyä vastuullisuudesta osan Heimon arkea ja sen jatkuva parantaminen sekä toimenpiteiden jalkauttaminen päästöjen vähentämiseksi ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa. Tavoittelemme Ekokompassi- sertifikaattia ja STF- merkkiä vastuullisuustyömme todentamiseksi ja pyrimme ottamaan pian seuraavan askeleen tähän liittyen, eli varaamaan riippumattoman kolmannen osapuolen auditoinnin kohteisiimme. Kun auditointi on läpäisty, jatkamme vastuullisuustyötämme yhä näkyvämmin, tunnettujen merkkien alla, eli vastuullisuustyö ei suinkaan lopu siihen.

Olemme innoissamme vastuullisuustyömme systemaattisesta etenemisestä ja emme malta olla kertomatta teille lisää projektien edetessä. Pysykää siis kuulolla! 

Voit lukea lisää STF-ohjelmasta tästä.

Voit lukea lisää Ekokompassista tästä.

 

Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa.
Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa ja tekeminen jatkuu.