Sustainable Travel Finland & Ekokompassi

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) on matkailualan yrityksille suunnattu kestävän matkailun ohjelma, joka toimii työkaluna yritysten vastuullisuustyöhön; siitä viestimiseen ja sen kehittämiseen. Olemme hakeneet mukaan ohjelmaan kesällä 2022 ja työstämme aktiivisesti STF- ohjelman teemoja vastuullisuustyömme raamina. Täytettyämme kaikki ohjelman kriteerit, voimme hakea siitä tunnustuksena STF-merkkiä, joka toimii konkreettisena osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme.

STF-polkuun sitoutumalla otamme huomioon kestävän matkailun valtakunnalliset periaatteet ja toimimme niiden mukaisesti. Osallistumme vastuullisuuskoulutuksiin ja perehdymme Visit Finlandin tarjoamaan koulutusmateriaaliin, jotta voimme oppia jatkuvasti lisää ja kehittää toimintaamme entisestään. Aluksi sitoutamme johtoryhmämme ja muun henkilökunnan mukaan STF- ohjelmaan ja luomme realistisen kehityssuunnitelman yrityksellemme, jonka annamme toimia vastuullisuustyömme raamattuna sisältäen tulevaisuuden tavoitteet aikatauluineen sekä budjetin. 

STF-ohjelmaan kuuluu myös omaa vastuullisuustoimintaa tukevan sertifikaatin hakeminen ja siihen sitoutuminen. Sertifikaattiviidakossa rämmittyämme totesimme Ekokompassin olevan meille se sopivin, käytännönläheinen vaihtoehto. Olemme kesällä 2022 alkaneet rakentamaan Ekokompassi- ympäristöjärjestelmää, joka auttaa meitä keskittymään meille olennaisiin vastuullisuus- teemoihin, jotka määritämme yrityksemme alkukartoituksen myötä. Saamme tueksemme asiantuntijan avun sekä oppimateriaalia ja meidän tarpeisiimme räätälöityjä työkaluja vastuullisuustyömme kehittämiseksi koko konsernimme osalta. Ekokompassiin kuuluu myös ulkopuolinen kolmannen osapuolen auditointi eli arvointi vastuullisuustyöstämme ja sen raportoinnista, jotka tulee täyttää sertifikaatti- merkin suorittamiseksi.

Tärkeintä näissä vastuullisuusprojekteissa on se, ettei työ lopu merkkien saamisen jälkeen vaan vastuullisuustyö ja sen edelleenkehittäminen kulkee koko ajan arjessamme mukana. 

Olemme innoissamme vastuullisuustyömme systemaattisesta etenemisestä ja emme malta olla kertomatta teille lisää projektien edetessä. Pysykää siis kuulolla! 

Voit lukea lisää STF-ohjelmasta tästä.

Voit lukea lisää Ekokompassista tästä.

 

Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa.
Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa ja tekeminen jatkuu.