Ekokompassi ja Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland & Ekokompassi

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) on matkailualan yrityksille suunnattu kestävän matkailun ohjelma, joka toimii työkaluna yritysten vastuullisuustyöhön; siitä viestimiseen ja sen kehittämiseen. Suoritimme Sustainable Travel Finland -ohjelman vuoden 2022 aikana onnistuneesti ja saimme ohjelmasta käytännöllisen viitekehyksen kokonaisvaltaiselle vastuullisuustyöllemme. STF-merkki toimii konkreettisena osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme.

STF-ohjelmaan sitoutumalla otamme huomioon kestävän matkailun valtakunnalliset periaatteet ja toimimme niiden mukaisesti. Osallistumme vastuullisuuskoulutuksiin ja perehdymme Visit Finlandin tarjoamaan koulutusmateriaaliin, jotta voimme oppia jatkuvasti lisää ja kehittää toimintaamme entisestään. STF-ohjelmaan kuului myös omaa vastuullisuustoimintaa tukevan sertifikaatin hakeminen ja siihen sitoutuminen. Sertifikaattiviidakossa rämmittyämme totesimme Ekokompassin olevan meille se sopivin, käytännönläheinen vaihtoehto. Rakensimme vuoden 2022 aikana Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän omaan toimintaympäristöömme, joka auttaa meitä keskittymään meille olennaisiin vastuullisuus- teemoihin, jotka olemme määrittäneet osana ympäristöohjelmaamme. Ekokompassiin kuuluvan ulkopuolisen kolmannen osapuolen auditoinnin eli arvioinnin vastuullisuustyöstämme ja sen raportoinnista suoritimme onnistuneesti vuoden 2022 loppupuolella ja saimme Ekokompassi sertifikaatin.

Tärkeintä näissä vastuullisuusprojekteissa on se, ettei työ lopu merkkien saamisen jälkeen vaan vastuullisuustyö ja sen edelleen kehittäminen kulkee koko ajan arjessamme mukana. Olemme laatineet ympäristöjärjestelmäämme tavoitteet vuosille 2023-2025, jotka ohjaavat vastuullisuustyötämme eteenpäin ja joita olemme sitoutuneet noudattamaan. Nämä tavoitteet on koottu ympäristolupaukseemme, jonka voit lukea täältä.

Näistä tavoitteista olemme jo ottaneet käyttöön ympäristöystävällisemmän reittisuunnittelun ja optimoineet varastojemme kapasiteettia päästöjen vähentämiseksi. Olemme kasvattaneet Heimolaisten sekä ulkoisten sidosryhmien tietämystä vastuullistoimenpiteistämme koulutusten ja viestinnän avulla sekä inspiroineet heimolaisia vastuulliseen arkeen. Seuraavaksi kannustamme asukkaita entisestään suosimaan julkisia kulkuvälineitä, kierrättämään oikein sekä käyttämään sähköä ja vettä fiksummin. Olemme saaneet kehitettyä vastuullisuudesta osan Heimon arkea ja sen jatkuva parantaminen sekä toimenpiteiden jalkauttaminen päästöjen vähentämiseksi ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa.

Voit lukea lisää STF-ohjelmasta tästä.

Voit lukea lisää Ekokompassista tästä.

Sustainable Travel Finland

Ekokompassi

Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa.
Vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa ja tekeminen jatkuu.